Účetnictví

 • zpracování  účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
 • rekonstrukce účetnictví
 • zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení
 • zpracování ostatních daní (daň z příjmů, daň silniční, daň darovací aj.)
 • zpracování ostatních daní (daň z příjmů, daň silniční, daň darovací aj.)
 • příprava podkladů ke kontrole
 • zastupování na úřadech
 • vyzvednutí  dokladů u Vás
 •  účetnictví zpracujeme buď:
  1. přímo u klienta v kanceláři
  2. v  našem účetním software DUEL externě
  3. on-line přes vzdálenou plochu klienta v jeho softwaru
  4. v cloudu