Daňová evidence

 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
 • zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení
 • zpracování ostatních daní (daň z příjmů, daň silniční, daň darovací aj.)
 • příprava podkladů ke kontrole
 • zastupování na úřadech
 • předávání dokladů v sídle Vaší společnosti popř. dle vzájemné domluvy
 • daňovou evidenci zpracujeme buď:
 1. přímo u klienta v kanceláři
 2. v  našem účetním software DUEL externě
 3. on-line přes vzdálenou plochu klienta v jeho softwaru
 4. v cloudu